Students

This group has a large number of students now.

  • Rui Chen                Jian Chen         Qiming Dai           Liming Dong            Mingxi Ge
  • Shenghui Gu        Xue Guo            Ling Huang           Xin  Huang               Huang Huang
  • Jiazi Jia                   Yue Li                Shanshan Li         Bing Li                       Xuefei Li
  • Li Li                        Ning Li               Yanyan Liao         Bohan Liu                 Xinbei Liu
  • Yu Liu                     Jinyu Ma           Xiaoxuan Ma        Runfeng Mao           Jinfeng Shen
  • Xiaofa Wang         Junyou Wang   Wenbing Wu         Ou Wu                      Bingbing Xue
  • Deyu Yang            Yicheng Yang   Kang Zhang          Tiantian Zhang        Cong Zhang
  • Chenxing Zhong  Xin  Zhou          Weilu Zhou

 

University Life

招收2018级工程硕士

各位同学,大家好:
南京大学软件学院 软件过程与开发运维实验室(http://softeng.nju.edu.cn)目前增设「大数据研究方向」,此研究方向将与业界顶尖的大数据科技公司——星环科技(http://www.transwarp.cn/)共建,在科研、教学以及实践方面展开全方位的战略合作。

现面向软件学院2018级即将入学的研究生,招收工程硕士学生(名额有限、额满为止)。

详情可见http://softeng.nju.edu.cn/research

Subscribe!