Faculty Members

Adjunct Professors

Ph.D Students

Xin Huang

Runfeng Mao

Shanshan Li

Chenxing Zhong

Xin Zhou

Lanxin Yang

Bohan Liu

Changlan Fu

Liming Dong

Ou Wu

Shenghui Gu

Master Students

Jinyu Ma

Jian Chen

Chunchao Huang

Qianwen Xu

Jiali Chen

Yue Li

Kaixiang Lu

Feimei Xie

Xiaodong Zhang

Zhiying Li

Deyu Yang

Liang Shi

Jiaqi Li

Xin Yang

Wengang Liu

Huang Huang

Xuefei Song

Qiuya Gao

Shiqi Zhou

Kaiwen Song

Zijia Jia

Tiantian Zhang

Jilan Wang

Zan Gao

Xueshan Gu

Qiming Dai

Wenjun Li

Fuli Zhang

Dailinzi Ye

Prospective Students

Thesis Students

 • Rui Chen
 • Xinbei Liu
 • Danni Chen
 • Tiange Chen
 • Yu Liu
 • Yuyan Chen

Alumni

 • Mingjuan Xie
 • Cong Ma
 • Mingxi Ge
 • Mingjuan Xie
 • Cong Ma
 • Yanyan Liao
 • Gaoxuan Liu
 • Dexian Yu
 • Ling Huang
 • Qi Shan
 • Xin Kang
 • Jinfeng Shen
 • You Zhou
 • Shu Jiang
 • Bing Li
 • Chao Gao
 • Xue Guo
 • Xuefei Li